Activiteiten (Toernooien, stages, etc) Stichting Topsport

Adidas-Internationaal Residentie Judotoernooi.

Datum 9 - 10 nov 2019
Locatie Sportcampus Zuiderpark
Adres Mr. P. Droogleever Fortuynweg 24 2533 SR Den Haag
Adidas-Internationaal Residentie Judotoernooi.
 • Toernooi Kwalificatie A
 • Verplicht voor Selectie Ja
 • Aanbevolen Niveau B-Pupil (-12)
 • Hoofd Coach Tom van der Kolk
 • Danpunten Ja
 • Meetmoment Ja

UITNODIGING ADIDAS - INTERNATIONAAL RESIDENTIE JUDO TOERNOOI ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 NOVEMBER 2019

Op zaterdag 9 en zondag 10 november 2019 organiseert Judo Club Lu Gia Jen voor de zevende maal het Adidas-Internationaal Residentie Judotoernooi. De inschrijving staat open voor jongens/meisjes en dames/heren geboren in 2011 of eerder die lid zijn van een bij de JBN of bij de EJU/IJF aangesloten club.

Zondag is voor de dames en heren judoka's -17 JAAR (geboren 2003, 2004, 2005) en is tevens een meetmoment van de JBN.
Alle andere leeftijden en gewichten zijn op zaterdag.

LET OP: Dit is voor de selectie judoka een verplicht toernooi.

 

 
Zaterdag 9 november 2019
Geboortejaar Gewichtsklassen (in kg)
Meisjes 2008-2009 -22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 +44
Jongens 2008-2009 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50
Meisjes 2005,2006,2007 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63
Jongens 2005,2006,2007 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66
Dames 1999 t/m 2002 1998 en eerder -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78
Heren 1999 t/m 2002 1998 en eerder -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100

Zondag 10 november 2019 ->
MEETMOMENT -17 JAAR (geboren 2003, 2004, 2005)
Geboortejaar Gewichtsklassen (in kg)
Dames 2003,2004,2005 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70
Heren 2003,2004,2005 -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90

Budosport vereniging Zaterdags zullen de wedstrijden voor de leeftijdscategorieën -12 jaar en -15 jaar tussen 09.00 en 17.30 uur plaatsvinden.

Voor de judoka’s geboren in 2002 en eerder (zo mogelijk onderverdeeld in laatste jaars -18 jaar, -21 jaar en senioren) starten de wedstrijden om 18.30 uur.

Indien er in een categorie bij de wedstrijden op zaterdag 9 november 2019 te weinig deelnemers zijn ingeschreven, kan de organisatie overgaan tot het op verantwoorde wijze samenvoegen van categorieën.

Judoka’s geboren in 2005 mogen desgewenst voor wedstrijden op beide toernooidagen (categorie -15 jaar èn het JBN meetmoment) worden ingeschreven.

Bij het JBN meetmoment op zondag zullen uiteraard geen leeftijds- of gewichtscategorieën worden samengevoegd.

Plaats: Sportcampus Zuiderpark, Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 te 2533 SR Den Haag. 

Uiterlijk één week voor het toernooi ontvangen de deelnemende verenigingen/sportscholen de weeg- en aanvangstijden.

Aantal matten: 8 matten

Aantal deelnemers: Naar verwachting 1500 judoka’s, verdeeld over twee wedstrijddagen.

Aanvang: Weging zal beide dagen worden opengesteld vanaf 07.15 uur, terwijl de eerste wedstrijden om 09.00 uur zullen beginnen.

Weging: Voor de wedstrijden op zaterdag vindt de weging plaats op de wedstrijddag en is deze voor elke deelnemer verplicht.

UITSLUITEND voor deelnemers aan het meetmoment op zondag, bestaat de mogelijkheid zaterdags tussen 18.30 en 19.30 uur te wegen. Dit is optioneel, waarbij zondags een controle weging kan plaatsvinden op basis van de IJF-5% regel.
Maakt de judoka gebruik van de weging op zaterdag, dan komt daarmee de mogelijkheid op zondag te wegen te vervallen !

De weegschalen zijn geijkt en het aangegeven gewicht is beslissend.

Een gewichtswijziging nà 02 november 2019 is alleen mogelijk op de wedstrijddag tegen betaling van € 2,00 per judoka.

Budosport vereniging Uitsluiting: Ingeschreven judoka’s die geen bondspaspoort en/of geen geldige JBN-lidmaatschapskaart kunnen tonen, of waarvan de gegevens uit het paspoort niet overeenkomen met de opgegeven gegevens, kunnen van deelname worden uitgesloten.

Danpunten: Voor JBN-leden met een “oranje kaart”, bestaat de mogelijkheid tijdens dit toernooi danpunten te registreren.

Wedstrijdsysteem: Let op: voor alle leeftijdscategorieën wordt het wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie gehanteerd, dus altijd minimaal twee wedstrijden. Indien er minder dan zes judoka’s in een gewichtsklasse zijn, zal het bijbehorende poulesysteem worden gehanteerd.

Voor deelnemers in de leeftijdscategorie -17 jaar (geboren 2003, 2004, 2005) geldt dit toernooi als één van de JBN-meetmomenten /selectie criteria voor deelname aan het internationale traject categorie -18 jaar in 2020.
De wedstrijden worden volgens het systeem van dubbele eliminatie gehouden.

Prijzen: In alle leeftijdscategorieën zijn per gewichtsklasse een 1e , een 2e en twee 3e prijzen beschikbaar.

De inschrijving sluit echter eerder bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers dat door de organisatie bij het betreffende programma onderdeel op zaterdag gestelde is.

Het JBN-meetmoment op zondag 10 november 2019 kent geen limitering, echter de uiterste inschrijfdatum dient in acht genomen te worden.

Deelnemerskaarten: De deelnemerskaarten worden op de dag van het toernooi uitgereikt. Indien nog geen betaling van het inschrijfgeld heeft plaatsgevonden worden de deelnemerskaarten niet afgegeven.

Coachkaarten: Per club wordt voor iedere 6 judoka’s een coachbandje verstrekt, met een maximum van drie bandjes per club. Tijdens het toernooi dient het coachbandje duidelijk zichtbaar gedragen te worden.

Schade: De wedstrijdorganisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade in welke vorm dan ook.

Accommodatie: Sportcampus Zuiderpark biedt plaats aan ongeveer 750 toeschouwers. In de Sportcampus is tevens een horecavoorziening.

Bereikbaarheid: Sportcampus Zuiderpark is te bereiken met het openbaar vervoer. Zowel tram 9 (Regio-net) als buslijnen 25 en 26 hebben een halte in de buurt van de sporthal.

Toegangsprijs: De toegangsprijs voor belangstellenden bedraagt € 3,00, echter tot en met 12 jaar gratis toegang.

Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Bijdrage:
 • Lid
  • € 14,50 Zaterdag -15, -21 en ouder
  • € 14,50 Zondag Meetmoment -17
Aantal inschrijvingen: 12
Terug naar boven