Activiteiten (Toernooien, stages, etc) Stichting Topsport

Internationaal Judo Toernooi Venray

Datum 6 - 7 jun 2020
Tijdstip 09:00 uur
Locatie Sport- en evenementencomplex "De Wetteling"
Adres Zuidsingel 2 5802 EG te Venray
Website bekijken
Maximaal aantal deelnemers 25
Judo Vereniging Venray nodigt u uit om deel te nemen aan ons 46e Internationaal Judo Toernooi voor dames, heren en jeugd.

LET OP: Inschrijving biedt geen garantie op deelname. De organisatie wijst op basis van de internationale deelnamelijst aan hoeveel junioren en senioren judoka's mogen deelnemen per club. Op tijd inschrijven vergroot wel de kans op deelname. Het wedstrijd secretariaat zal op 1-1-2020 de inschrijving verzorgen. 

Het toernooi is verdeeld over 2 dagen.
Op zaterdag -15 en jonger
Op zondag -18 en ouder
Let bij het inschrijven op om het juiste inschrijftype te selecteren.
Toernooi info
Nog niet bekend


Informatie
Locatie
Sport- en evenementencomplex “De Wetteling” aan de Zuidsingel 2, 5802 EG te Venray.

Op beide dagen met herkansing voor alle deelnemers tot aan de finale. Bij minder dan 6 deelnemers per gewichtsklasse wordt er met een poulesysteem gewerkt.

Prijzen
Voor iedere gewichtsklasse is er een 1e, 2e en twee 3e prijzen beschikbaar.

Weging
De weging is verplicht. De weegschalen zijn geijkt en dus bepalend. Bij de weging zal controle plaatsvinden van judopaspoorten/legitimatie.

Wijzigingen
Tot 1 mei 2019 kunnen clubs online hun deelnemergegevens aanpassen. Voor wijzigingen tijdens de toernooidagen wordt per wijziging € 3,00 in rekening gebracht.

Tijdschema
Alle ingeschreven clubs ontvangen uiterlijk één week voor de toernooidatum meer informatie waaronder alle tijdstippen van de wegingen en wedstrijden.

Start
Op beide dagen beginnen de eerste wedstrijden om 09:00 uur.

Deelnemers
Maximaal 1700 deelnemers vanuit heel de wereld!

Tatami
Beide dagen 9 matten. Minimale afmetingen per mat 49 m².

Coachkaarten
Aan alle deelnemende clubs worden coachkaarten verstrekt naar ratio van het aantal deelnemers.

Schade en aansprakelijkheid
De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor schade geleden door ongevallen, diefstal, etc.

Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Bijdrage:
  • Lid
    • € 16,- -15 en jonger
    • € 21,- -18 en ouder
Aantal inschrijvingen: 8
Terug naar boven