Activiteiten (Toernooien, stages, etc) Stichting Topsport

KBN ACCREDITED COACH CURSUS

Datum 13 sep 2019
Tijdstip 19:00 - 20:00 uur
Locatie Topsportcentrum Almere
Adres Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA Almere

      KBN ACCREDITED COACH CURSUS 


     Cursus verplicht

 


Coach licenties

Coachen is meer dan alleen maar op de wedstrijdvloer aanwezig zijn. Meer dan alleen je pupil naar een score schreeuwen.

De WKF/EKF heeft een aantal jaren geleden gedragsregels, kaders en richtlijnen gegeven waarbinnen een coach zijn vaardigheden kan, mag of zelfs moet gebruiken richting zijn pupil(len) tijdens de wedstrijden. Deze regels zijn onder te verdelen in algemene basis regels en regels voor gevorderden Bij de laatste categorie is een coach een volledig gelijkwaardig onderdeel van de driehoek scheidsrechter, sporter en coach. Hierbij is de coach inhoudelijk op de hoogte van de (laatste) wedstrijdregels, weet wanneer en hoe er bijvoorbeeld protest kan worden aangetekend. Daarbij is er ook duidelijk een verschil tussen coachen van een kata of een kumite wedstrijd.

Om hier mee te beginnen introduceert de KBN vanaf het seizoen 2019/2020 de KBN Coach Cursus. Dit zal op vrijdag 13 september van start gaan met de cursus “Accredited Coach”. Dit is het instap niveau voor coaches in Nederland. Dit niveau is verplicht om te mogen coachen tijdens OAV toernooien, (open) NK’s en (open)NK onder 21 toernooien. De Vanentoernooien vormen hierop een uitzondering, hiervoor is geen coach licentie verplicht.

Deze cursus wordt gegeven aan de hand van een PowerPoint presentatie. Waarbij door middel van praktijk voorbeelden en tekst ondersteund door foto’s en tekeningen één en ander wordt uitgelegd.

Tevens is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Stap 2 is de introductie van de cursus “Certified Coach”. Dit is vergelijkbaar met de “certified coach” cursus van de WKF. In 2020 zal deze cursus binnen Nederland door de KBN worden opgestart.

Facts and figures
• Beide licenties zijn 3 jaar geldig vanaf het moment van behalen.
• De licenties kunnen worden ingetrokken door de KBN aangewezen Chief Referee tijdens de OAV toernooien of (O)NK’s.
• De licenties kunnen worden ingetrokken door de WOC coördinator welke door KBN is aangewezen tijdens betreffend OAV toernooi of (O)NK.
• Als de licentie wordt ingetrokken dient deze coach opnieuw de betreffende licentie te behalen. De betreffende coach is tot die tijd geschorst.
• Protest tegen de schorsing is mogelijk. Deze dient schriftelijk binnen 48 uur ingediend te worden bij het WOC (woc@kbn.nl). Het WOC zal deze voorleggen aan de portefeuillehouders scheidsgerecht en WOC. Het Bestuur geeft binnen 30 dagen antwoord.

 


Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Bijdrage:
  • Lid, Extern
    • € 50,-
Terug naar boven