Missie & Ambitie

Missie

De missie van de Stichting Topsport Tom van der Kolk is: "Wij ontzorgen, verzorgen en verbinden de breedte- en wedstrijd sporters van het Sport Instituut."
 

Toelichting

Bij die missie hoort de volgende toelichting. Een korte missie is iets wat in de loop van de tijd haar waarde zal gaan bewijzen. Om de nuance niet te verliezen een korte toelichting op de belangrijkste begrippen zoals in de missie gebruikt:
  1. Ontzorgen, er voor zorg dragen dat de relaties, sporters, coaches, begeleiders en het sport instituut op eenvoudige en laagdrempelige wijze worden ondersteund met alle benodigde informatie, communicatie en eventuele middelen.
  2. Verzorgen, het zorg dragen voor de beste (im)materiële ondersteuning voor de sporters.
  3. Verbinden, het verbinden van alle relaties, huidige, nieuwe en oud-relaties, om zodoende een vitale en toekomstvaste community te creëren.
  4. Breedte sporters, de judo, karate en jiu-jitsu sporter die lessen afneemt van het Sport Instituut ongeacht het niveau dan wel leeftijd.
  5. Wedstrijd sporters, de judo, karate en jiujitsu sporter die gericht is op het deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden, individueel dan wel in team verband, ongeacht het niveau dan wel leeftijd. Binnen de wedstrijd sporters is er ook sprake van een selectie sporter, dit is een sporter die vanuit het Sport Instituut het predicaat talent heeft gekregen.
  6. Sport Instituut, de missie van de Stichting Topsport is geheel en exclusief verbonden met de sporters van het Sport Instituut Tom van der Kolk.
 

Ambitie

De ambitie van de Stichting Topsport Tom van der Kolk is als volgt: "Wij creëren een stabiele, veilige en herkenbare omgeving waarbij onze sporters ondersteund worden om het maximale uit de eigen ambitie kunnen halen. Daarbij treedt de Stichting Topsport op als de natuurlijke en vertrouwde partner van het Sport Instituut ten einde ook haar ambitie aantoonbaar te ondersteunen om dé club in de regio Noord-Holland te zijn voor wat betreft talent ontwikkeling.

Toelichting

Bij deze ambitie hoort de volgende toelichting. Het benoemen van een ambitie is iets wat uiteindelijk de Stichting Topsport en het Sport Instituut verbind met de sporter. Dit is ook wat het nieuwe logo moet uitdragen. Samen sterk, een omgeving van leren, ondersteunen en doen. De sporter leert bij het Sport Instituut het gegeven talent te ontwikkelen, wordt daarbij ondersteund door de Stichting Topsport en kan daarmee succesvol gaan worden.
Terug naar boven