Beleidsplan 2014 - 2018 (Samenvatting)

Beleidsplan 2014 - 2018


Onderstaande is de samenvatting vanuit het Beleidsplan 2014-2018 zoals door de Stichting Topsport Tom van der Kolk is vastgesteld. De navolgende maatregelen worden geïmplementeerd:

 1. Er is een nieuwe missie, ambitie, en bijbehorende doelstellingen en succesfactoren vastgesteld,

 2. Er wordt actief gestuurd op de te leveren prestatie,

 3. Er wordt geëvalueerd of de prestaties ook daadwerkelijk gehaald worden,

 4. Er wordt een nieuw donateursmodel en beleid opgesteld en ingevoerd,

 5. Er wordt een nieuw sponsormodel en beleid opgesteld en ingevoerd,

 6. Er wordt actief een communicatie en relatie beleid opgesteld en ingevoerd,

 7. Er wordt gestuurd op kwaliteit, veiligheid, transparantie en samenwerking.

 8. Er wordt een nieuw materieel beleid opgesteld en ingevoerd,

 9. De veranderingen worden gefaseerd doorgevoerd binnen een vaste planning,

 10. Er wordt een platform ingericht die bovenstaande ondersteund,

 11. Er wordt gestuurd op het beheersen van de in het beleidsplan genoemde risico's,

 12. De statuten, reglementen en procedures worden waar nodig aangepast om bovenstaande mogelijk te maken.

Terug naar boven