Doelstellingen & Succesfactoren

Doelstellingen


Om de ambitie te behalen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
 1. Er komt één (1) communicatie en samenwerkingsplatform vanuit de Stichting Topsport ter ondersteuning van het Sport Instituut, de (breedte) sporters, coaches, begeleiders, donateurs en sponsors.
 2. De (breedte) sporters kunnen tegen 5% korting materieel aanschaffen.
 3. De (wedstrijd) sporters krijgen een nader te bepalen standaard wedstrijd outfit aangemeten tegen gereduceerd tarief.
 4. De wedstrijdsporters, coaches en begeleiders worden gecompenseerd in startgelden, reis- en verblijfkosten bij (inter)nationale evenementen zijnde toernooien en trainingsstages.
 5. Het Sport Instituut wordt (im)materieel ondersteund bij de uitvoering van haar ambitie.
 6. De Stichting Topsport is aantoonbaar (maatschappelijk) relevant en wordt breed herkend en gewaardeerd door al haar stakeholders.
 7. De Stichting Topsport heeft tevreden en loyale relaties waarbij de ervaring in balans is met de wensen en verwachtingen.
 

Succes Bepalende Factoren


Om succesvol te zijn sturen wij als Stichting Topsport actief op de volgende factoren:
 

Communicatie

 • actief bijdragen aan (beeld)vorming stichting;
 • betrouwbaar en (maatschappelijk) relevant zijn;
 • consistent en eenduidig zijn.

Relaties

 • trots zijn en dit uitdragen;
 • actief een gemeenschap vormen;
 • focus op loyaliteit en tevredenheid.

Bestuur

 • Can-Do mentaliteit;
 • professionaliteit en kwaliteit;
 • ambassadeurs van de Stichting Topsport zijn.

Cultuur

 • transparant en integer zijn;
 • veiligheid bewust zijn;
 • sportiviteit én plezier stimuleren.

Samenwerking

 • synergie opzoeken binnen en buiten de regio;
 • kansen creëren (win-win) met het Sport Instituut;
 • regio- en cultuurbewust zijn.

Financieel

 • genereren en diversificeren solide cash-flow;
 • vermarkten van (im)materiële successen ;
 • financieel gezond zijn.
Terug naar boven