Dit kunnen wij u als sponsor aanbieden


De Stichting Topsport Tom van der Kolk biedt een breed scala aan sponsorproducten en mogelijkheden aan. Wij zijn vooral gericht op het bieden van een maatwerk oplossing die aansluit bij uw visie en ambitie. Naast het algemeen sponsoren ter ondersteuning van de Stichting of het vervullen van de rol als hoofdsponsor bieden wij ook mogelijkheden aan om evenementen (toernooien, trainingsstages, clubkampioenschappen), materieel (wedstrijdoutfits, trainingsoutfits, training en ontwikkeling, vervoer, etc.) of teams (Selectie, West-Friese, etc.) te kunnen sponsoren.
 
Sponsoring gaat echter uit altijd van het optimaal aansluiten bij uw wensen, ambitie en beleving. Om hier concreet invulling aan te geven willen wij graag met u in gesprek om onderstaande mogelijkheden gezamenlijk te bespreken:

1. Het gebruiken van de naam- en/of beeldmerk op:

a. de website op de hoofdpagina en/of sponsorpagina,
b. communicatie uitingen (mail / online),
c. wedstrijd- en/of training outfits en materialen (*) (**),
d. coach-, trainer-, en/of begeleider outfits en materialen (*),
e. vervoersmiddel van de Stichting (*),
f. materieel (audiovisueel, IT, etc) t.b.v. training en ontwikkeling,
g. spandoeken, vlaggen en flyers (*),
h. memorabilia (herdenking, supporters, etc) van de Stichting.
 

2. Het via narrow-casting:

a. op meerdere schermen meerdere malen per uur uw naam en/of beeldmerk,
b. op meerdere schermen een door u aangereikte commercial laten afspelen.
 

3. Het verzorgen van:

a. een clinic op uw locatie voor uw medewerkers en/of netwerk,
b. een clinic op onze locatie voor u en uw medewerkers en/of netwerk,
c. een social event voor u en uw (business) partners tijdens de clubkampioenschappen,
d. een social event voor u en uw (business) partners, samen met alle sponsors van de Stichting, inclusief demonstraties en huldigingen van onze kampioenen,
e. een lezing en/of demonstratie over de toegevoegde waarde en kernwaarden van de budo sporten, toegespitst op uw specifieke situatie op een door u georganiseerd event.
 

4. Het via de (social) media:

a. koppelen aan uw site en reclame uitingen,
b. in interviews (regionale dag- en weekbladen) de relatie leggen van onze ambitie, behaalde successen en uw bijdrage hieraan,
c. frequent benoemen van uw bijdrage aan successen door onze sporters op social media.
 

5. Het bezoeken van:

a. het hele jaar door kosteloos toegang tot de eigen georganiseerde evenementen (***),
b. het bijwonen van trainingsstages en (inter)nationale (team)toernooien (***).
 
(*) Hiervoor geldt dat er sprake is van (eenmalige) productiekosten.
(**) Voor de wedstrijdoutfits gelden strikte regels vanuit de sportbonden.
(***) In overleg met de Wedstrijd Commissie en Technische Staf.

 

Sponsor Brochure    |    Sponsor Catalogus 
Terug naar boven